Nhảy đến nội dung
Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười

Số lượng ghi danh mới rất nhiều cho thấy sự quan tâm tích cực về bầu cử

SANTA ANA, CA – Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018 là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, 2018. Ghi danh cử tri trực tuyến được cung cấp, sẽ cho phép các cử tri mới hoàn tất toàn bộ quy trình trên trực tuyến tại ocvote.com/registration. Mẫu đơn ghi danh cử tri bằng giấy có thể được nhận tại Sở Ghi Danh Cử Tri, bưu điện, thư viện và tòa thị chính thành phố.

“Quận Orange đã có 140,000 đơn ghi danh kể từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu 2018," Ông Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri phát biểu. “Điều này mang tính lịch sử và rất hào hứng, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi người có mong muốn tham gia bầu cử sẽ được cung cấp cơ hội để làm điều đó", ông nói tiếp.

KHI NÀO: Hạn chót là Thứ Hai, Ngày 22 Tháng Mười, 2018 vào lúc 11:59 giờ tối.
Các công dân có mong muốn ghi danh hoặc bỏ phiếu tại Sở Ghi Danh Cử Tri trong thời gian làm việc kéo dài (8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối) có thể đến sảnh ở trụ sở của sở ghi danh cử tri để làm việc này. Việc ghi danh trực tuyến được mở cho đến 11:59 giờ tối.

Ở ĐÂU: 1300 South Grand Avenue , Bldg. C Santa Ana, California Góc đường Grand Avenue và McFadden

BẰNG CÁCH NÀO: Bất kỳ công dân nào hội đủ điều kiện có thể ghi danh để bỏ phiếu bằng cách đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, hoặc trực tuyến tại ocvote.com/registration

Nếu một người bỏ lỡ thời hạn chót để ghi danh thì họ vẫn có thể ghi danh và bỏ phiếu tại bất địa điểm nào thuộc các Trung Tâm Bầu Cử sớm của chúng tôi, hoặc tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở Santa Ana cho đến Ngày Bầu Cử.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.