Nhảy đến nội dung
Cần Trả $0.71 để Gửi Lại Phiếu Bầu-qua-Thư

Phiếu bầu ở Quận Orange có cân nặng hơn 1-ounce do số lượng của nội dung tranh cử và các ứng cử viên.


SANTA ANA, CA – Sở Ghi Danh Cử Tri muốn nhắc nhở các cử tri khi gửi phiếu bầu-qua-thư hãy dán tem với bưu phí phù hợp trước khi gửi phiếu bầu qua bưu điện.

 

Phiếu bầu-qua-thư cần bưu phí có giá trị $0.71 để gửi lại (một con tem loại First Class, $0.50 cộng thêm một con tem giá $0.21). Phiếu bầu ở California có nhiều trang do số lượng ứng cử viên và các dự luật trên lá phiếu. Từ Tháng Giêng 2008, giá gửi Thư dạng First Class (1 oz.) tăng từ $0.49 lên $0.50 khi mua tem ở Bưu Điện. Chi phí $0.21 sẽ được tính thêm cho mỗi ounce sau đó. Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy trong hướng dẫn được gửi kèm cho mỗi phiếu bầu.

 

Cử tri có câu hỏi về thủ tục gửi phiếu bầu qua bưu điện có thể liên lạc với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 hoặc đối thoại trên online at ocvote.com/about.

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.