Nhảy đến nội dung
Thông Điệp gửi đến Cử Tri Quận Orange: Nếu Quý Vị Dự Định Đích Thân Đến Bỏ Phiếu Thì Hãy Lên Kế Hoạch Trước; Ngày Bầu Cử là Ngày Cuối Cùng để Bỏ Phiếu, Không phải là Ngày Đầu Tiên

Có nhiều lựa chọn đã được diễn ra trong gần 30 ngày để cho phép cử tri có nhiều thời gian để lên kế hoạch trước cho việc bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 31 Tháng Mười, 2020 – Sở Ghi Danh Cử Tri nhấn mạnh sự khuyến khích rằng các cử tri hãy bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử (Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020) nếu có thể. Ngày Bầu Cử là ngày cuối của khoảng thời gian bỏ phiếu 30 ngày, là khoảng thời gian đã đem đến cho cử tri nhiều lựa chọn để bỏ phiếu tại nhà, hoặc đích thân đến bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử để tránh sự tắc nghẽn.

Cập nhật đến hôm nay đã có khoảng 888,000 phiếu bầu đã gửi trả lại qua bưu điện, ở các thùng đựng phiếu chính thức, hoặc đã được đem đến tại Trung Tâm Bầu Cử. So sánh lần này với cùng khoảng thời điểm năm 2016 là 413,000 (tăng lên 115%). Ngoài ra, tính đến 7 giờ tối hôm nay thì 87,000 cử tri đã đích thân đến bỏ phiếu tại một trong 168 Trung tâm Bầu Cử trên toàn Quận Orange.

Tổng số cử tri đi bầu cử trong cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng thống năm 2016 là 80.7% (1,239,405 phiếu bầu). Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020 hiện ở mức 57% với 3 ngày bỏ phiếu còn lại.

Cử tri có thể tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất, hoặc các lựa chọn gửi trả phiếu bầu chính thức, bằng cách truy cập ocvote.com ocvote.com.

Trích lời Ông Neal Kelley, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri:
"Các phiếu bầu được xử lý trước Ngày Bầu cử được giải quyết theo cách tương tự như các lá phiếu được bầu vào Ngày Bầu cử.” Ông tiếp tục, "Các cử tri có thể tránh việc xếp hàng và một vài khả năng trì hoãn do các biện pháp phòng ngừa COVID-19 bằng cách bỏ phiếu vào Chủ Nhật hoặc Thứ Hai, hoặc sử dụng phiếu bầu chính thức mà họ nhận được qua đường bưu điện – có nhiều lựa chọn để trả lại phiếu bầu của họ.

Tất cả các cử tri đã nhận một phiếu bầu chính thức qua đường bưu điện và tất cả các cử tri có thể kiểm tra tình trạng ghi danh của họ, ghi danh lại, và ghi danh để bỏ phiếu tại ocvote.com. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.