Nhảy đến nội dung

Lịch Bầu Cử Thường Lệ

KHU ĐẶC BIỆT:

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Capistrano Bay
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Emerald Bay
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor 
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Surfside Colony 
Giám Đốc, Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Three Arch Bay 

Khu Dẫn Thủy
Giám Đốc, Khu Dẫn Thủy Serrano 

Khu Công Viên và Giải Trí
Giám Đốc, Khu Công Viên và Giải Trí Silverado-Modjeska 

Sở Vệ Sinh
Giám Đốc, Sở Vệ Sinh Costa Mesa
Giám Đốc, Sở Vệ Sinh Midway City
Giám Đốc, Sở Vệ Sinh Sunset Beach

Khu Phòng Chống Lũ Lụt
Giám Đốc, Khu Phòng Chống Lũ Lụt Surfside Colony      

Khu Thủy Cục California
Giám Đốc, Khu Thủy Cục El Toro
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Irvine Ranch
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Moulton Niguel
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Santa Margarita
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Thành Thị Elsinore Valley

 

Khu Thủy Cục Quận
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Phía Đông Quận Orange
Giám Đốc, Phụ Trách Đường Cống Khu Vực Rossmoor/Los Alamitos 
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Mesa 
Giám Đốc, Khu Thủy Cục South Coast
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Trabuco Canyon
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Yorba Linda 

Khu Thủy Cục Độc Lập
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Quận Orange 

Khu Thủy Cục Thành Phố
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Thành Thị của Quận Orange 
Giám Đốc, Khu Thủy Cục Thành Thị Phía Tây

Khu Thư Viện
Chưởng Quản, Khu Thư Viện Buena Park
Chưởng Quản, Khu Thư Viện Placentia 

Khu Phòng Chống và Kiểm Soát Nguy Cơ về Tài Sản và Sức Khỏe Công Cộng
Giám Đốc, Khu Phòng Chống và Kiểm Soát Nguy Cơ Địa Lý Santiago

HỌC KHU:

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange
Thành viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng
Thành Viên, Khu Cao Đẳng Cerritos
Thành Viên, Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Coast
Thành Viên, Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Bắc Quận Orange
Thành Viên, Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago
Thành Viên, Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Phía Nam Quận Orange

Học Khu Trung Học
Thành Viên, Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim
Thành Viên, Học Khu Trung Học Hiệp Đoàn Fullerton
Thành Viên, Học Khu Trung Học Liên Hiệp Huntington Beach

Học Khu Thống Nhất
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất ABC
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Brea Olinda
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Capistrano
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Garden Grove
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Irvine
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Laguna Beach
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Los Alamitos
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Orange
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Placentia-Yorba Linda
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Rowland
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Santa Ana
Thành Viên, Học Khu Thống Nhất Tustin

Học Khu Tiểu Học
Thành Viên, Học Khu Tiểu Học Anaheim
Thành Viên, Học Khu Buena Park
Thành Viên, Học Khu Centralia
Thành Viên, Học Khu Cypress
Thành Viên, Học Khu Fountain Valley
Thành Viên, Học Khu Fullerton
Thành Viên, Học Khu Thành Phố Huntington Beach
Thành Viên, Học Khu Thành Phố La Habra
Thành Viên, Học Khu Lowell
Thành Viên, Học Khu Magnolia
Thành Viên, Học Khu Ocean View
Thành Viên, Học Khu Savanna
Thành Viên, Học Khu Westminster

 

THÀNH PHỐ:

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Aliso Viejo
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Anaheim
Thị Trưởng Anaheim (nhiệm kỳ 4 năn; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Brea
Thủ Quỹ Thành Phố Brea (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Buena Park
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa City
Thị Trưởng Costa Mesa
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Cypress
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Dana Point
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Fullerton
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove
Thị Trưởng Garden Grove
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach
Lục Sự Thành Phố Huntington Beach (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Công Tố Viên Thành Phố Huntington Beach (nhiệm kỳ 4 năn; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố Huntington Beach (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Irvine
Thị Trưởng Irvine
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố La Habra
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố La Palma
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Beach
Lục Sự Thành Phố Laguna Beach (4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố Laguna Beach (4 năm, 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Hills
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Niguel
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Laguna Woods
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Lake Forest
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Los Alamitos
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Mission Viejo
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Newport Beach
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Orange
Thị Trưởng Orange
Lục Sự Thành Phố Orange (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v)
Thủ Quỹ Thành Phố Orange (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Placentia
Thủ Quỹ Thành Phố Placentia (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v)
Lục Sự Thành Phố Placentia (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Rancho Santa Margarita
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố San Clemente
Lục Sự Thành Phố San Clemente (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Thủ Quỹ Thành Phố San Clemente (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố San Juan Capistrano
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana 
Thị Trưởng Santa Ana
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seal Beach
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Stanton
Thị Trưởng Stanton
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Tustin
Lục Sự Thành Phố Tustin (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2016, v.v.)
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Villa Park
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster
Thị Trưởng Westminster
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Yorba Linda

 

TOÀN QUẬN:

Tháng Ba – Năm Chẵn Không Chia Hết cho 4,
Tháng Ba - Năm Chẵn Chia Hết cho 4:

Giám Sát Viên Quận
Ủy Viên, Hội Đồng Giám Sát Quận Orange

Những Chức Vụ của Quận
Giám Định Viên (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Toán Viên (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Chánh Lục Sự Quận (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Chánh Công Tố Quận-Quản Trị Hành Chính Công (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ-Chuyên Viên Thu Thuế (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Trường Học-Quận
Tổng Giám Đốc Học Khu thuộc Quận (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục Quận

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

(Các chức vụ sau chỉ có trên phiếu bầu vào Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên nào tranh cử cho chức vụ này nhận được 50 + 1% số phiếu đã bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ Tháng Sáu):

Giám Sát Viên Quận
Thành Viên, Hội Đồng Giám Sát Quận Orange

Những Chức Vụ của Quận
Giám Định Viên (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Toán Viên (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Chánh Lục Sự Quận (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Chánh Công Tố Quận-Quản Trị Hành Chính Công (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ-Chuyên Viên Thu Thuế (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Trường Học-Quận
Tổng Giám Đốc Học Khu thuộc Quận (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
 

TƯ PHÁP:

Tháng Ba – Năm Chẵn Không Chia Hết cho 4,
Tháng Ba - Năm Chẵn Chia Hết cho 4:

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

(Các chức vụ sau chỉ có trên phiếu bầu vào Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên nào tranh cử cho chức vụ này nhận được 50 + 1% số phiếu đã bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ Tháng Sáu):

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm

 

TIỂU BANG:

Tháng Ba – Năm Chẵn Không Chia Hết cho 4,
Tháng Ba - Năm Chẵn Chia Hết cho 4:

Các Chức Vụ theo Hiến Pháp
Thống Đốc (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Phó Thống Đốc (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Tổng Thư Ký Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Soát Viên Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Bảo Hiểm (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt của Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Thượng Viện Tiểu Bang
Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện Tiểu Bang

Hạ Viện Tiểu Bang
Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang

Trường Học – Tiểu Bang
Tổng Giám Đốc Học Chánh Công Huấn (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

Constitutional OfficersThống Đốc (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Phó Thống Đốc (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Tổng Thư Ký Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Kiểm Soát Viên Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thủ Quỹ Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Ủy Viên Bảo Hiểm (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)
Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt của Tiểu Bang (nhiệm kỳ 4 năm; 2014, 2018, v.v.)

Thượng Viện Tiểu Bang
Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện Tiểu Bang

Hạ Viện Tiểu Bang
Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang

(Chức vụ sau chỉ có trên phiếu bầu vào Tháng Mười Một nếu không có ứng cử viên nào tranh cử cho chức vụ này nhận được 50 + 1% số phiếu đã bầu trong cuộc bầu cử Sơ Bộ Tháng Sáu)

Trường Học – Tiểu Bang
Tổng Giám Đốc Học Chánh Công Huấn (nhiệm kỳ 4 năm; 2012, 2018, v.v.)

 

LIÊN BANG:

Tháng Ba – Năm Chẵn Không Chia Hết cho 4,
Tháng Ba - Năm Chẵn Chia Hết cho 4:

Quốc Hội
Thượng Nghị Sĩ Liên Bang (nhiệm kỳ 6 năm; 2012, 2018, v.v.)*
Thượng Nghị Sĩ Liên Bang (nhiệm kỳ 6 năm; 2016, 2022, v.v.)*
Dân Biểu, Hạ Viện Liên Bang

Tháng Mười Một – Năm Chẵn:

Quốc HộiThượng Nghị Sĩ Liên Bang (nhiệm kỳ 6 năm; 2012, 2018, v.v.)*
Thượng Nghị Sĩ Liên Bang (nhiệm kỳ 6 năm; 2016, 2022, v.v.)*
Dân Biểu, Hạ Viện Liên Bang

*Không có chức vụ Thượng Viện Liên Bang trong phiếu bầu của cuộc bầu cử năm 2014 và 2020.