Nhảy đến nội dung

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Gửi Trả Phiếu Bầu Theo Mỗi Cuộc Bầu Cử

Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai vào Tháng Ba Năm 2021

Tìm một địa điểm gần với quý vị ►

Xem danh sách các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử (đến bỏ phiếu trực tiếp và gửi trả phiếu bầu trực tiếp) ►

Xem Thời Gian Chờ tại Trung Tâm Bầu Cử (sẽ có sẵn khi các Trung Tâm Bầu Cử mở cửa)►

Xem danh sách các địa điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu Bảo Mật ►

 

Giờ Làm Việc của Trung Tâm Bầu Cử

  • Thứ Bảy, 2/27/2021 – Thứ Sáu, 3/5/2021: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
  • Thứ Bảy, 3/6/2021 – Thứ Hai, 3/8/2021: 8 giờ sáng–8 giờ tối
  • Thứ Ba, 3/9/2021: 7 giờ sáng-8 giờ tối