Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQs

Những Câu Hỏi Chúng Tôi Nghe Nhiều Nhất

 

Tôi nghe quá nhiều tin đồn, làm thế nào để biết điều gì là sự thật hoặc hư cấu khi nói đến việc bỏ phiếu?

Quý vị có thể xem trang thông tin chính thức đáng tin cậy của chúng tôi về “Sự Lầm Tưởng và Sự Thật” để trả lời các câu hỏi của quý vị.


Làm thế nào để tôi yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư?

Do Quận Orange tổ chức bầu cử theo mô hình Trung Tâm Bầu Cử, mỗi cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận được một phiếu bầu-qua-thư qua bưu điện.


Tôi làm mất hoặc làm hỏng phiếu bầu-qua-thư của tôi, làm thế nào để tôi nhận một phiếu bầu thay thế?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư thay thế.


Tại sao có những mã vạch trên phiếu bầu của tôi và những mã vạch đó được sử dụng cho việc gì?

Hãy xem đồ họa kèm thông tin của chúng tôi để tìm hiểu thêm về mã vạch bằng cách bấm vào đây.


Tôi có thể đăng ký ngưng nhận tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri được gửi qua bưu điện và/hoặc xem tập hướng dẫn thông tin trực tuyến được không?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để đăng ký ngưng nhận tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri được gửi qua bưu điện.


Tôi muốn đích thân đến bỏ phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử hoặc đem lá phiếu đã bầu của tôi đến bỏ vào một thùng đựng phiếu. Tôi có thể tìm Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng đựng phiếu bầu gần với tôi nhất ở đâu?

Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử hoặc thùng đựng phiếu bầu gần với quý vị nhất.


Tôi thấy rằng địa điểm phòng phiếu của tôi đã thay đổi hoặc không còn là phòng phiếu nữa – điều gì đã xảy ra?

Chúng tôi không còn tổ chức các phòng phiếu ở Quận Orange nhưng các địa điểm phòng phiếu trước đây có thể trở thành Trung Tâm Bầu Cử. Các cử tri trong Quận Orange có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào thay vì chỉ có một phòng phiếu được chỉ định. Quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm Trung Tâm Bầu Cử gần nhất.


Làm thế nào để tôi có thể ghi danh bỏ phiếu, xác nhận việc ghi danh hiện có, hủy bỏ việc ghi danh, hoặc cập nhật việc ghi danh của tôi?

Quý vị có thể xác nhận việc ghi danh của mình bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm cử tri mới của chúng tôi. Quý vị cũng có thể ghi danh bỏ phiếu, cập nhật việc ghi danh của quý vị hoặc tìm hiểu thêm về việc ghi danh cử tri ở phần ghi danh cử tri dễ sử dụng trên trang mạng của chúng tôi.


Làm thế nào để tôi xác nhận rằng phiếu bầu của tôi đã đã được đếm?

Quý vị có thể xác nhận rằng phiếu bầu của quý vị đã được đếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin cử tri của chúng tôi.


Làm thế nào để tôi biết được các viên chức dân cử của tôi là ai?

Quý vị có thể sử dụng công cụ tìm kiếm theo khu vực của chúng tôi để tìm hiểu về các viên chức dân cử của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm các viên chức dân cử của quý vị bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin cử tri của chúng tôi (xác nhận việc ghi danh cử tri của quý vị).


Tôi đã nhận được các cuộc gọi và thư liên quan đến chính trị tại nhà mình. Từ đâu mà họ lấy được thông tin của tôi?

Thông tin này có thể nhận được từ các nguồn khác nhau, bao gồm danh sách cử tri. Luật Tiểu Bang hiện hành cho phép dữ liệu ghi danh cử tri có thể được cung cấp cho các mục đích nghiên cứu chính trị, học thuật, chính quyền, hoặc bầu cử.


Cuộc bầu cử kế tiếp là khi nào?

Thông tin bổ sung về cuộc bầu cử kế tiếp được lên kế hoạch có thể được tìm thấy ở trang Thông Tin Bầu Cử Hiện Tại


Tôi nên làm gì nếu tôi không tìm thấy các câu hỏi mà tôi cần được giải đáp ở đây?

Quý vị có thể truy cập phần FAQs bổ sung bằng cách hoàn tất việc tìm kiếm ở đầu trang này hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ thêm.